Disclaimer

Actiekabel.nl doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen in de op de website aangeboden informatie kunnen op ieder moment, zonder enige vorm van kennisgeving worden toegepast.


Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Actiekabel.nl en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is niet toegestaan tekst, afbeeldingen en video van deze website en haar online kanalen (FaceBook, YouTube e.a.) te kopiëren voor commerciële doeleinden.


Voor vragen en/of opmerkingen kan je op de volgende manier met ons in contact treden:

  • E-mail: info@actiekabel.nl